Artiklar

Många faktorer påverkar din lön som sjuksköterska

När du arbetar som sjuksyrra på bemanning hoppar du ofta in tillfälligt för att ersätta ordinarie sjuksyrror som inte är tillgängliga för att arbeta. Det kan också handla om att du plockas in av uppdragsgivaren för att lösa bemanningen i samband med en tillfällig arbetstopp. Alldeles oavsett anledningen till att du tas in kan du räkna med att du får en bra lön som sjuksköterska när du arbetar som konsult via ett bemanningsföretag. Läs vidare så berättar vi om några av de faktorer som påverkar lönesättningen!

4 faktorer som styr din lön som sjuksköterska via bemanning

Det finns flera olika faktorer som kan påverka din ersättning eller lön som sjuksköterska när du jobbar på bemanning. Några exempel på sådana är:

  • Placeringen. Det spelar faktiskt roll var du är placerad eftersom detta påverkar din ersättning. Lönerna varierar nämligen beroende på var i landet (eller utomlands) du arbetar. Generellt sett brukar ersättningen vara högre om du jobbar i ett mindre attraktivt område där bristen på sjuksköterskor är stor.
  • Specialistkompetens. En annan viktig faktor är förstås huruvida du besitter någon särskilt specialistkompetens. Även detta är nämligen en faktor som i hög utsträckning kan påverka vilken lön en sjuksköterska får. Så om du har specialiserat dig inom något visst område och besitter sådan specialistkompetens kan du räkna med att få en högre lön. Detta jämfört med de sjuksyrror som är lite mer av generalister.
  • Erfarenhet. En annan viktig faktor som ofta tas hänsyn till i samband med lönesättningen är din erfarenhet. Generellt sett får mer erfarna sjuksköterskor med en lång historia av framgångsrika uppdrag högre löner än vad nyutbildade sjuksyrror får. Därför kan du inte räkna med att få den allra högsta lönen om du inte har särskilt lång erfarenhet. Samtidigt är dock detta bara en av flera faktorer som vägs in i en sammanräknad bedömning.
  • Bemanningsföretag. Sist men inte minst har det också stor betydelse vilket bemanningsföretag du har valt at arbeta för. Vissa aktörer erbjuder nämligen sina sjuksköterskor lite högre löner än vad andra gör. Detta beror ofta på att de har lite lägre overheadkostnader och därmed har råd att betala sina konsulter högre löner.