Frakt

Packband används för att effektivt och säkert förpacka olika varor inför transport eller förvaring. Lär dig mer om de olika möjligheter som packband erbjuder.

När du ska frakta varor är de flesta medvetna om att det är viktigt att de är ordentligt förpackade för att inte ta skada av stötar och liknande under transporten. Men tänk även på att det är viktigt att varor som ska förvaras under lång tid förpackas ordentligt. Annars kan de ta skada av fukt och damm och vara oanvändbara när du väl vill plocka fram dem igen. För att undvika detta är packband en praktisk och billig lösning. Vi kommer nedan att redogöra för de olika sorters packband som finns och vad de har för fördelar och användningsområden.

Plastband och stålband

Först och främst kan man dela upp packbanden i plastband och stålband. Stålbanden är, som man kan gissa, de starkaste. De har en hög draghållfasthet, och har relativt låg töjning. Stålbandet är lite dyrare än plastband, men bör ändå användas som packband för riktigt tungt gods, så som timmer. Det är dock vanligare att använda plastband som packband. Dels är det billigare och så är det enklare att använda. Det finns flera olika sorters plastband: PET-band, PP-band, VG-band och kompositband. Det som skiljer sig åt mellan de olika plastbanden är att de är olika hållbara, har olika styrka, samt att vissa av dem appliceras manuellt medan andra appliceras maskinellt. Kompositbandet kan användas som ett lite billigare alternativ till stålband för att förpacka tunga varor.

Att förpacka med packband

När ni ska förpacka med packband kan ni antingen välja manuella eller maskinella packband. Vad som är mest lämpligt beror på storleken och vikten på det ni ska förpacka. Om ni väljer maskinella packband finns det lite olika sätt att använda dem på. Ni använder antingen ett bandningsverktyg eller en bandningsmaskin för att applicera packbandet på föremålet. Om det är stort använder ni er av en bandningsmaskin, och om föremålet är lite mindre kan ni använda ett bandningsverktyg.

Vi hoppas att du efter att ha läst denna artikel ser vilka möjligheter som finns med att använda packband för att skydda dina varor vid förvaring eller transport. Om du funderar över vilken typ av packband du ska använda, och hur du ska använda det, kan du alltid vända dig till återförsäljaren för att få råd.